In de huidige tijd waarin bouwfouten en gebreken zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, proberen wij u bewust te maken van bouwfouten die wij regelmatig tegenkomen, of die wij zien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden door ondeskundige aannemers/klusbedrijven of handige mannetjes.

In Nederland gaat per jaar gemiddeld ongeveer 5,5 miljard euro aan bouwactiviteiten fout. Daar wordt een deel van hersteld, echter een groot deel wordt nooit hersteld en/of draaien de eigenaren/opdrachtgevers op voor de kosten. Sommige gebreken zijn snel zichtbaar en anderen soms pas na jaren.

Meestal ligt de oorzaak van een bouwfout bij een ondeugdelijke voorbereiding t.o.v. de werkzaamheden, het niet hebben van bouwtekeningen en/of constructieberekeningen, en/of het niet toepassen/negeren van constructies die zijn aangegeven/opgedragen via tekeningen, het negeren van garantiebepalingen, maar ook door ondeskundige aannemers/klusjesmannen/timmermannen.

Fouten kunnen voorkomen worden door voor de aanvang van de bouw- en/of verbouwactiviteiten een vakkundig persoon te raadplegen. Een persoon die op de hoogte is van alle regels en normen welke worden gesteld in het bouwbesluit en gemeentelijke voorschriften