Hemelwaterafvoer.

Als u een plat dak heeft, is het belangrijk om op een goede manier te zorgen voor de afvoer van het water. Meestal gaat dit via een stadsuitloop gekoppeld aan een afvoerpijp welke aangesloten is op het riool.

Het is zeer belangrijk dat het water op een snelle en efficiënte manier wordt afgevoerd, omdat het gewicht van het water op het platte dak ernstige gevolgen kan hebben voor het platte dak. Het water slijt de beschermende laag sneller met als gevolg dat het dak kan gaan doorzakken.

De aannemer (zie foto) heeft het hier niet zo nauw genomen om tot een deugdelijke afvoer te komen van het water! De gevolgen van deze constructie heeft een flinke lekkage tot stand gebracht tussen het binnen- en buitenblad van de aanbouw. Wij hebben als gevolg hiervan het gehele dak moeten vervangen t.g.v. houtrot, enz.

De vuistregel om hemelwater snel af te voeren is de cm²/m² regel : per vierkante meter dak moet u een opening van een vierkante centimeter hebben in uw hemelwaterafvoer.

De waterafvoer van het platte dak kan in de dakbedekking zelf of aan de rand van het platte dak worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de stroomrichting van het platte dak, oftewel waar het laagste punt van het platte dak is.

De meeste daken hebben een hellingsgraad van tussen de 2 en 5 graden. Dit voorkomt plassen op het dak en verloopt de afvoer van het water vlot.