Enkele veel gestelde vragen. Klikt u op het plusteken voor het antwoord.

Mag ik mijn recreatiewoning vergunningsvrij verbouwen?

Om langdurig en permanent gebruik van recreatiewoningen te voorkomen zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen beperkt. Bijbehorende bouwwerken (aan- of uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen) en dakkapellen mogen daarom meestal niet vergunningsvrij worden gebouwd. Deze beperkingen gelden overigens ook bij tijdelijke bouwwerken en woonwagens en/of chalets. Alleen als het bestemmingsplan het toestaat kan onder voorwaarden een bijbehorend bouwwerk bij een recreatiewoning worden gebouwd zonder omgevingsvergunning voor het bouwen. Doe daarom eerst de vergunningscheck!

Hoelang is mijn omgevingsvergunning geldig?

Wanneer de gehele behandelingsprocedure is doorlopen en er is een omgevingsvergunning verleend mag er begonnen worden met bouwen. Het is verstandig om binnen een half jaar na het verkrijgen te starten met de werkzaamheden.

Hoewel de vergunning in beginsel zijn werking blijft behouden voor onbeperkte duur krijgt de gemeente de mogelijkheid deze na 26 weken in te trekken. Dit geldt ook wanneer de bouw een langdurige periode van een half jaar is gestaakt. De vergunning wordt nooit meteen ingetrokken, u krijgt eerst een voornemen tot intrekking, waarbij u de gelegenheid krijgt te reageren.

Door financiële of andere omstandigheden kan het gebeuren dat na het verlenen van een bouw-omgevingsvergunning niet onmiddellijk wordt gestart met bouwen. Of er wordt wel begonnen, maar de bouw moet daarna worden stilgelegd. Als dat een paar weken duurt is er juridisch geen probleem, maar als een bouw-omgevingsvergunning gedurende 26 weken niet wordt gebruikt (en de bouw dus 26 weken stilligt) komt u in de gevarenzone. Bouw en Woningtoezicht kan dan de bouw-omgevingsvergunning intrekken (artikel 2.33 lid 2 sub a Wabo). Bouw en Woningtoezicht kan dat doen omdat het bouwplan waarvoor zo’n slapende of verouderde bouw-omgevingsvergunning is verleend, niet meer past in het actuele planologische beleid van de gemeente.

Kan ik zelf de materialen aanschaffen?

Ja, in overleg is dit mogelijk.

Ik ben handig, kan ik meehelpen bij de werkzaamheden?

Ja, dat is mogelijk. Een helpende hand kan vaak schelen in de kosten.

Een goede wandafdichting van uw woning is van groot belang.

De dampdruk binnen de woning kan aanzienlijk groter zijn dan buiten. Het gevaar bestaat dat damptransport plaatsvindt van binnen naar buiten door de scheidingsconstructie heen en zelf de isolatie negatief kan beïnvloeden. De hoeveelheid water die op die manier in de constructie terecht komt kan zorgen voor inwendige condensatie en schade aan de constructie. Daarom is een goede afdichting van de scheidingsconstructie binnen van groot belang door bijvoorbeeld gebruik te maken van dampdichte folie bij o.a. houtskeletbouw.

Recent werk

Categorieën