Betonrot

Betonrot

Betonrot is een algemene term die gebruikt wordt voor een bepaalde schade aan gewapend beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te corroderen (roesten). Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van de wapening en het beton en aldus voor de gehele betonconstructie. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt waardoor de kwaliteit van het beton afneemt, of wanneer het element niet goed is ontworpen of uitgevoerd.

Betonrot waarbij

2020-03-01T13:25:56+01:00Pathologie|

Funderingsproblemen

Funderingsproblemen.

Problemen met de fundering van een woning of chalet komt regelmatig voor en duiden vaak op een gebrek aan de fundering. Ook aan elkaar gebouwde delen van een woonobject willen nog wel eens scheurvorming vertonen als gevolg van funderingsproblemen.

Heeft uw woonobject scheuren in de gevel, is er sprake van scheefstand of klemmen de deuren/ramen dan is de kans sterk aanwezig dat er problemen zijn met de fundering. Funderingsproblemen zijn vaak lastig te onderzoeken echter aan de hand van waargenomen gebreken kan vaak bepaald worden wat de oorzaak hiervan is. Meestal is het verzakken van funderingen een langzaam, maar

2020-03-01T13:26:56+01:00Pathologie|

Lekkages

Lekkages.

Een lekkage in uw woning kan voor veel overlast zorgen. Vaak zijn er al diverse aanpassingen gedaan of pogingen ondernomen  om de vocht- en lekkageproblemen op te lossen. Lekkages zijn vaak afkomstig van lekkende leidingen, daken en/of doorslag van gevels. Ook kunnen lekkageproblemen het gevolg zijn van dampstromen door de constructie, met condensproblemen als gevolg. Het onderzoek naar een lekkage en de plaats waar deze vandaan komt is zeer belangrijk en kan vaak tijdrovend zijn. Bij het voortduren van lekkages kunnen er allerlei vochtproblemen ontstaan en kan zelfs invloed hebben op uw gezondheid.

2020-03-01T13:27:18+01:00Pathologie|

Houtrot

Houtrot.

Houtrot is een probleem dat in verschillende onderdelen van o.a. een woning kan voorkomen en wat verstrekkende gevolgen kan hebben. De meest belangrijke oorzaak voor het ontstaan van houtrot is het langdurig inwerken van vocht op het houtoppervlak. Schimmelsporen zijn overal in de lucht en daardoor is het slechts een kwestie van tijd voordat zich houtrot ontwikkeld op of in nat hout. Het vochtige hout kan bijvoorbeeld ontstaan door lekkage, condensvorming of door optrekkend of doorslaand vocht.

2020-03-01T13:28:01+01:00Pathologie|

Schimmelvorming

Schimmelvorming.

Schimmelgroei, maar ook zwamvorming, is vaak het gevolg van een vochtprobleem. Met name de veel in de badkamer voorkomende zwarte spikkels zijn een probleem. Maar ook schimmels en zwamvorming in de kruipruimte welke vaak worden aangetroffen. Door de schimmels en zwamgroei kunnen er naast het vieze en onaangename uiterlijk ook nog andere problemen ontstaan. Zo kan er bij aanwezigheid van te veel schimmels een zeer ongezond leefklimaat ontstaan en kunnen materialen door schimmelaantasting of door zwamvorming delamineren, vergaan.

2020-02-27T16:54:31+01:00Pathologie|
Ga naar de bovenkant