Keralit is een kunststof holkamer product. Aan de achterzijde van het paneel  kan er door kou-, warmtewisseling condensvorming ontstaan. Doordat Keralit geventileerd aangebracht dient te worden verdwijnt deze condensvorming op een natuurlijke manier. Wanneer deze ventilatie niet gewaarborgd zou zijn betekend dit dat het vocht het houtwerk of de muur in kan trekken met alle nare gevolgen van dien, zoals o.a. schimmelvorming en/of rotting van de constructie.

Het regelwerk is zeer belangrijk voor een goede montage van het Keralit. Zorg ervoor dat het recht zit en niet “golft”. De golven zullen  anders direct terug te zien zijn in het eindresultaat.

Het regelwerk moet bestaan uit verduurzaamde houten latten van circa 48 mm breed en minimaal 20 mm dik. Afhankelijk van de toepassing kan de 48 mm soms wat minder zijn maar de 20 mm dikte is essentieel voor een goede ventilatie!

De latten moeten maximaal om de 30 cm gemonteerd worden. Bij de hoeken mag de lat maximaal 20 cm uit de hoek zitten. Oftewel: start met de eerste lat 20 cm vanaf de hoek en plaats ze vervolgens om de 30 cm. Houdt bij de laatste lat rekening met de 20 cm vanaf de hoek. De aannemer bij deze uitbouw (zie foto) heeft ervoor gekozen om de latten om de 60 cm aan te brengen waardoor de garantiebepaling is komen te vervallen door de fabrikant.

Het is essentieel dat er voldoende lucht van beneden naar boven en andersom kan stromen. Per meter moet de ventilatieopening minimaal 50 vierkante centimeter zijn. Dit is eenvoudig te realiseren door aan de onderzijde en de bovenzijde een redelijke kier open te houden. Het komt maar al te vaak voor dat de bovenzijde geheel wordt afgesloten door het toepassen van een daktrim bij platte daken. Ook komt het regelmatig voor dat de boeiboorden koud (dus zonder ventilatieruimte) op het gevelmateriaal wordt aangebracht, stagnatie van ventilatie achter de gevelbekleding is dan een feit.

Elk gevelpaneelsysteem dient geventileerd te zijn, ook Keralit. De ventilatie is niet nodig om het Keralit te beschermen maar de onderliggende houtconstructie. In elke constructie komt condens en damp voor. Zeker in een woonhuis door warmteverschillen en verschil in luchtvochtigheid. Dit is niet te voorkomen en huizen worden speciaal ontworpen om deze vochtophopingen af te voeren.

Het is belangrijk te weten dat dit dus niet komt door regen of water van buitenaf. Overal waar warmteverschillen kunnen optreden en waar lucht aanwezig is zal condens kunnen ontstaan. De enige methode om deze condens te verwijderen is ventileren.

Als het regelwerk niet geventileerd wordt zal het vochtig worden en blijven. Het zal binnen enkele jaren wegrotten. De schroeven verliezen daardoor hun houvast en het Keralit kan letterlijk van de muur afvallen.

Gebruik de geperforeerde ventilatieprofielen om te voorkomen dat er ongedierte achter het Keralit kan komen, ook deze steek heeft de aannemer laten vallen door hier geen gebruik van te maken zodat het ongedierte zich vrij kan nestelen in het isolatiemateriaal.

De officiële Keralit montagehandleiding wordt meegeleverd met elk pak Keralit gevelpanelen!