Rotte vloerbalken vervangen

In het verleden werden de vloeren inclusief die van de begane grond uitgevoerd in hout. Begane grond balken zijn veelal behandeld tegen vocht en met name bij de koppen welke in het gefundeerde metselwerk liggen. Oudere woningen met weinig isolatie hebben door het grote aantal kieren vaak natuurlijke ventilatie.

Is ondanks deze natuurlijke ventilatie de vloer toch aangetast, dan kun je ervoor kiezen om de houten balken te vervangen. De kans op herhaling is groot als er niets aan de vochtproblemen wordt gedaan. Ook ernstige aantastingen van houtworm kunnen een indicatie zijn om de gehele vloer te vervangen.

Bij slechte ventilatie, niet geïsoleerde CV leidingen of lekkage in de kruipruimte kan de balklaag worden aangetast door vocht met ernstige gevolgen. Problemen welke kunnen ontstaan zijn zwamgroei en het rotten van de vloerbalken. Zo ook bij de woning van deze opdrachtgever hebben wij dit feit kunnen constateren en zijn de meeste vloerbalken door ons vervangen.