Bouwpathologie2020-02-23T15:58:13+01:00

Bouwpathologie en Bouwfouten

Bouwpathologie is een specialisatie in de bouw, dat zich bezig houdt met de resultaten en gevolgen van de technische ontwikkeling (vaak veroudering) van bouwwerken in de tijd. Bouwpathologie onderzoekt de oorzaken van schade aan bouwwerken. Mankementen die veel worden gezien in o.a. woningen zijn scheurvorming, lekkage, vocht- en schimmelvorming, degeneratie van materialen en verzakkingen. Het type gebrek is meestal snel te achterhalen, maar de bron van het probleem vergt vaak meer onderzoekt.

Bouwfouten, ook wel bouwgebreken of constructiefouten genoemd zijn simpel gesteld, alle missers en onvolkomenheden die in ontwerp en/of uitvoering en/of onderhoud, tijdens de bouw of het in gebruik zijn van een gebouw naar voren komen die de beoogde kwaliteit niet hebben gehaald.

In de loop van de tijd zullen wij hieronder een aantal veel voorkomende mankementen/fouten onder de loep nemen.

In de huidige tijd waarin bouwfouten en gebreken zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, proberen wij u bewust te maken van bouwfouten die wij regelmatig tegenkomen,

Betonrot Betonrot is een algemene term die gebruikt wordt voor een bepaalde schade aan gewapend beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in

Ga naar de bovenkant